Kabin.ac.th

ประกาศข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ด่วน!!!ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557|
ด่วน!!!ภาพกิจกรรมการอบรม เรื่อง การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา|ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557|
ด่วน!!!!ประกาศจากงานทะเบียนนักเรียน : คณะครูสามารถดาวน์โหลดแบบปพ.5(เล่มสีชมพู)ได้ ในวันที่ 23 มิ.ย. 57 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง การสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา)|ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสิ่่งก่อสร้าง|ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557|
ประกาศผลการรับนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗|ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน ASEAN กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 17 ก.พ. 2557 นี้ ที่ห้องธุรการ ในวันและเวลาราชการ|ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557|
สทศ.เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และ เลื่อนการสอบ ครั้งที่ 2/2557 เป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557|
ดาวน์โหลดแบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2556 แล้วกรอกข้อมูลส่งฝ่ายแผนงานฯภายในวันที่ 28 ก.พ.2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557|
โรงเรียนกบินทร์วิทยา เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ จากเดิม 037-281877 เป็น 037-283157 เริ่มใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในวันที่ 1 ก.พ.2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์|ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 เริ่มรับสมัคร 13 - 15 มกราคม 2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ เริ่มรับสมัคร 25 - 27 ธันวาคม 2556 นี้