Kabin.ac.th

ประกาศข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ด่วน!!!!ประกาศผลการรับนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗|ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน ASEAN กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 17 ก.พ. 2557 นี้ ที่ห้องธุรการ ในวันและเวลาราชการ|ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557|
สทศ.เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และ เลื่อนการสอบ ครั้งที่ 2/2557 เป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557|
ดาวน์โหลดแบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2556 แล้วกรอกข้อมูลส่งฝ่ายแผนงานฯภายในวันที่ 28 ก.พ.2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557|
โรงเรียนกบินทร์วิทยา เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ จากเดิม 037-281877 เป็น 037-283157 เริ่มใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในวันที่ 1 ก.พ.2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์|ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 เริ่มรับสมัคร 13 - 15 มกราคม 2557 นี้|ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2557|
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ เริ่มรับสมัคร 25 - 27 ธันวาคม 2556 นี้
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง การสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นม. 3 และม. 6 (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2555
กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม [ฝ่ายแผนงาน ] [งานวัดผลฯ ]
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ทางเว็บไซต์ (เริ่มเปิดระบบ 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
ปฏิทินการสอบ–สอบแก้ตัว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนกบินทร์วิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน โรงเรียนกบินทร์วิทยา ไฟฟ้า น้ำประปา
ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา เรื่อง การจัดหาน้ำดื่มจำหน่ายในโรงเรียน
 
 
 
 

ประกาศ หยุดเรียนกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3

เนื่องจากในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก เป็นรอบที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดอุทกภัยมา โรงเรียนกบินทร์วิทยาจึงขอประกาศหยุดเรียนต่อเนื่อง โดยจะเปิดเรียนและทำการสอบตามตาราง ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037-281877   เตรียมพบกับภาพน้ำท่วมโรงเรียนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและตารางปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพิ่มเติมได้ที่นี่!!!!!


-ดาวน์โหลดตารางเวรครูผู้หญิง กรณีเลื่อนเปิด 21 ต.ค. 56รวมภาพน้ำท่วมโรงเรียนกบินทร์วิทยา (152 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่
ประกาศ หยุดเรียนกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2

เนื่องจากในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักดังที่ได้เคยประกาศแจ้งให้ทราบไปแล้วนั้น และในส่วนของโรงเรียนกบินทร์วิทยาเองก็ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนทางทิศใต้ของโรงเรียนซึ่งมีผลทำให้บ้านพักครู อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนเสียหาย และคาดว่าผลของอุุทกภัยในครั้งนี้ยังมีแนวโน้มที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น โรงเรียนกบินทร์วิทยาจึงขอประกาศหยุดเรียนต่อเนื่อง โดยจะเปิดเรียนและทำการสอบตามตาราง ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037-281877   |อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยา|


ประกาศ หยุดเรียนกรณีพิเศษ

เนื่องจากชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก โรงเรียนกบินทร์วิทยาจึงขอประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 สัปดาห์ตั้งแต่ในวันที่ 23- 27 กันยายน 2556 และจะเปิดโรงเรียนเพื่อทำการสอบตามตารางปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 นี้ ส่วนคณะครูให้ลงชื่อและปฎิบัติราชการตามปกติ


เว็บไซต์โรงเรียนกบินทร์วิทยา กำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก