ผู้อำนวยการ

แผนที่

QR CODE

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีธงชีย  ก้อนสันทัด

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 081-6263197

---------------------------------------------------------------------------------

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรพิมล  แม้นญาติ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 095-0613644

---------------------------------------------------------------------------------

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเชาว์   บุญพรหมอ่อน

E-mail : -

โทร : 062-2288394

---------------------------------------------------------------------------------