Home page 
General
 
News releases
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ปพ.5(เล่มสีชมพู) เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 
       
รายงานกิจกรรมโครงการ/ความก้าวหน้า ปีการศึกษา 2560 
      ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2560(ที่ทำเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ  เพื่อรายงานความก้าว
โรงเรียนกบินทร์วิทยารับสมัครพนักงานขับรถราชการ 1 อัตรา 
      โรงเรียนกบินทร์วิทยารับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 55 ปี  วุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่า ม.3 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ - รับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2560 - 15 กัน
เอกสารประกอบการประเมินพนักงาน ครูอัตราจ้าง และครูผู้ช่วย 
       ขอให้บุคลากรที่ต้องรับการประเมิน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร ศึกษาพร้อมเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน เริ่มประเมินตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ตามลำดับของกำหนดการที่แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าแล้ว   ดาวน์โหลด
News archive
News Knowledge.
 
ถ้าเครื่องแท็บเล็ตติดรหัสผ่าน เครื่องค้าง จนไม่สามารถเข้าใช้งานได้จะทำอย่างไร 
       

 
Image activity
 
ต้อนรับการประเมินฯ อตปน. จากสพม 7 นำโดยผอ.ปรีชา สุภาพและคณะฯ 28 มิ.ย.59
กิจกรรมสดุดีสุนทรภู่ครูกวีปี59
การจัดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
การอบรมวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤษ์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา วิทยากรโดย ดร.เปรมจิตร บุญสาย

ข่าวแจ้งจากสพฐ.