.

::๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน::     ::โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง::     ::โรงเรียนวิถีพุทธ::         ::โรงเรียนมาตรฐานสากล::      

 
 
 
  Home page    ตารางเรียนนักเรียน 
ตารางเรียนนักเรียน
 

ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4/1  4/2  4/3  4/4  4/5  4/6  4/7  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5/1  5/2  5/3  5/4  5/5  5/6  5/7  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6/1  6/2  6/3  6/4  6/5  6/6  6/7  6/8

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4/1  4/2  4/3  4/4  4/5  4/6  4/7  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5/1  5/2  5/3  5/4  5/5  5/6  5/7  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6/1  6/2  6/3  6/4  6/5  6/6  6/7  6/8

 

ปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4/1  4/2  4/3  4/4  4/5  4/6  4/7  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5/1  5/2  5/3  5/4  5/5  5/6  5/7  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6/1  6/2  6/3  6/4  6/5  6/6  6/7  6/8

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4/1  4/2  4/3  4/4  4/5  4/6  4/7  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5/1  5/2  5/3  5/4  5/5  5/6  5/7  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6/1  6/2  6/3  6/4  6/5  6/6  6/7  6/8

 

ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4/1  4/2  4/3  4/4  4/5  4/6  4/7  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5/1  5/2  5/3  5/4  5/5  5/6  5/7  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6/1  6/2  6/3  6/4  6/5  6/6  6/7  6/8

ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2/1  2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4/1  4/2  4/3  4/4  4/5  4/6  4/7  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5/1  5/2  5/3  5/4  5/5  5/6  5/7  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6/1  6/2  6/3  6/4  6/5  6/6  6/7  6/8

 
 
นายสุเทพ จันทร์บัว
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

 
All online 1 People
IP number 52.91.90.122
You are visitor number 314,037
 
 
โรงเรียนกบินทร์วิทยา (ก.ว.)
166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
Tel : 037-480-727  Fax : 037-480-727
Email : information@kabin.ac.th