พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาท เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและแนวทางการดำรงชีวิตให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมอย่างมีความสุขสืบไป โดยมีนางจันทร์จีรา พาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในพิธีได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอีกทั้งมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ระดับดีเยี่ยม ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนกบินทร์วิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น