การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวแก่ประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.google.com/share/AF1QipOcdx6CR8jmBlUNJCzNypoTXIRFHGcvgBguEd_l3Fjmhg0GcO4W8PZ6GB5PzJfilw?key=Vm1PT0k5T1BURjRGU1FwTF9vNTNNMGE3RDcxYThn