ประกาศโรงเรียนกบินทร์วิทยากำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online

โรงเรียนกบินทร์วิทยากำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ต่อไป ระหว่าง วันที่ 3-11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564