เอกสารที่ต้องนำมาในวันรับบริการวัคซีน

เนื่องจากโรงเรียนกบินทร์วิทยาที่ขอเข้ารับวัคซีนมีจำนวนมากทางรพ.กบินทร์บุรีและสำนักงานศึกษาธิการ ท่านเกรงว่าจะเกิดความแออัดจึงขอจัดเวลาเข้ารับวัคซีน ดังนี้
เวลา 12.00-13.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
เวลา 13.00-14.00 น.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 14.00-15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6