ผู้อำนวยการมอบประกาศนียบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก”

นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา มอบประกาศนียบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในวันครู ครั้งที่ 66 ในวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565

1. นายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติ

2. น.ส.นราทิพย์ เจนสัญญายุทธ

3. นายนรินทร์ แพนลา

4. นายเกรียงชัย ม่วงคำ

5. นางสุทธดา เหลืองห่อ

6. นางวารุณี เลิศล้ำ

7. น.ส.ดารณี พุฒจันทร์หอม

8. น.ส.วรรณภา พุ่มพวง