กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนกบินทร์วิทยา นำโดย นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผอ.โรงเรียนกบินทร์วิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนกบินทร์วิทยา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/Zz7XzB1cd8PXnCYs6