โรงเรียนกบินทร์วิทยาร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกบินทร์บุรี

โรงเรียนกบินทร์วิทยาร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการภาค ๙ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารจัดแสดงสินค้าชุมชน(OTOP) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี